Szakképzési Ösztöndíj 2023 Utalása

Adott hónapban 15-e és 28-a között kell átutalni,nincs pontos ádtum megszabva az utalásra.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 174. § (2) bekezdés értelmében az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a Kréta rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni, azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíjak a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal egy időben kerül átutalásra.

Szakképzési Ösztöndíj 2023 Utalása

Szakképzési Ösztöndíj 2023 Utalása